ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μεγάλες προσφορές σε ελαιοραβδιστικές βέργες όλων των τύπων , σε γεννήτριες 12volt καθώς και σε κόσκινα ελαιοκάρπου κατασκευής μας.